Kažoka un iezīmju DNS testi kaķiem

  Uzmanību! Veterinārajiem DNS testiem jauna mājaslapa!

Lūgums Veterināro DNS testu iegādei izmantot jauno lapu ar e-veikalu - www.vetgen.eu
Ja Jums ir kādi jautājumi, rakstiet vetgen@genera.lv vai zvaniet mums 26267833!

  Būtiski zināt!

Ja testētā mutācija spēj ietekmēt vairākas kažoka krāsas, kažoka tipa vai citas nianses, papildu apraksts par mutācijām un iespējamajiem rezultātiem atrodams pie konkrētā testa.

Nākamās paaudzes sekvenēšana

Apmatojuma krāsas un iezīmju jeb fenotipa testi

Svarīgi saprast, ka:

  • Apmatojuma krāsu un iezīmes ietekmē vairāku gēnu mijiedarbība (multifaktoriālā pazīme), tāpēc visbiežāk tiek izvēlēti dažādu gēnu DNS testi;
  • Gēni  viens otru var pastiprināt, nomākt vai modificēt, tāpēc svarīgi skatīties vairāku gēnu mijiedarbību;
  • Daži fenotipu noteicošie gēni ietekmē arī dzīvnieka veselību (piem., kurlums, aklums).

Rezultātu interpretācija

Autosomāli recesīvi iedzimtām kažoka tipa, krāsas un eksterjera pazīmēm DNS testos visbiežāk rezultātu interpretācijā būs redzamas testētā gēna alēles un izmaiņas tajās, kas nozīmē:

  • mutācijas nav nevienā alēlē  (nav mutācijas homozigots) - kaķim nav nevienas no testētās pazīmes mutācijām. Viņam neizpaudīsies šī pazīme, kā arī tādu pazīmi viņš nevarēs nodot saviem pēcnācējiem;
  • mutācija ir vienā no alēlēm (izmaiņas ir heterozigotas) - kaķim ir testētās pazīmes mutācija vienā no alēlēm (viņš ir nēsātājs). Pašam šī pazīme neizpaudīsies, bet šādu genotipa variantu nodos 50% savu pēcnācēju. Ja divus šādus kaķus sapāro, paredzams, ka 25% kaķēni būs ar testēto pazīmi;
  • mutācija ir abās no gēna alēlēm (izmaiņas ir homozigotas) - kaķim ar tādu genotipu visticamāk izpaudīsies testētā pazīme (ja tās izpaušanos neietekmē vēl citi gēni), kā arī kaķis nodos šo pazīmi visiem saviem pēcnācējiem.

Ja testētā pazīme tiek iedzimta autosomāli dominanti, nepilni dominanti vai ko-dominanti, DNS testa rezultātos visbiežāk būs šādas iespējamās pozīcijas:

  • izmaiņas nav (homozigots) - kaķiem ar šādu genotipu nebūs testētās pazīmes, un arī mutāciju nevarēs nodot arī saviem pēcnācējiem;
  • izmaiņas vienā no alēlēm (heterozigotas) - kaķiem ar mutāciju vienā alēlē var izpausties testētā pazīme, tā var izpausties daļēji vai radīt citu pazīmi, apvienojot abas (nepilnas dominances gadījumā), kā arī var izpausties abu alēļu pazīmes (ko-dominanta mantojuma gadījumā), bet tas, cik daudz konkrētā mutācija izpaudīsies, nav izmērāms iepriekš. Mutāciju var nodot 50% pēcnācēju;
  • izmaiņas ir abās alēlēs (izmaiņas ir homozigotas) - kaķim testētā pazīme izpaudīsies pilnībā, kā arī kaķis nodos šo mutāciju visiem saviem pēcnācējiem.

  Uzmanību!

Visus veterināros DNS testus piedāvājam veikt attālināti - dzīvniekus laboratorijā nepieņemam!

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!