Iedzimto slimību DNS testi kaķiem

  Uzmanību! Veterinārajiem DNS testiem jauna mājaslapa!

Lūgums Veterināro DNS testu iegādei izmantot jauno lapu ar e-veikalu - www.vetgen.eu
Ja Jums ir kādi jautājumi, rakstiet vetgen@genera.lv vai zvaniet mums 26267833!

  Būtiski zināt!

Lūdzu, ņemiet vērā: iespējams, ka dažādas slimības pazīmes, kas ir līdzīgas tām, ko izraisa kāda no testējamām mutācijām, var attīstīties arī cita ģenētiska vai klīniska iemesla dēļ.

Ģenētiskie testi kaķiem

Autosomāli recesīvi iedzimtās slimības kaķiem

Daudzas iedzimtas DNS slimības kaķiem tiek mantotas kā autosomāli recesīvi traucējumi. Lai slimība izpaustos, ir nepieciešamas divas mutantas DNS kopijas. Bet ar vienu mutācijas eksemplāru kaķis ir nēsātājs, un to var nodot tālāk saviem pēcnācējiem, kaut gan pats ir vesels. Šādu kaķi droši var pārot ar pilnīgi veselu kaķi. Paredzams, ka apmēram pusei jeb 50% kaķēnu būs šī gēna mutācija un viņi būs kā nēsātāji. Tāpēc, ņemot vērā šo faktu, ieteicams kaķi pārbaudīt pirms tālākas pārošanas. 

Pārojot divus kaķus, kuri ir gēna mutācijas nēsātāji, 25% pēcnācēju būs ar divām mutantām alēlēm, kas jau rezultēsies ar konkrētās slimības izpaušanos dzīvē. Tāpēc šādā gadījumā pārošana nav ieteicama. 

Ja kaķim ir mutācijas abās gēna alēlēs, tad šo mutāciju viņš nodos visiem (100%) saviem pēcnācējiem. 

Rezultātu interpretācija

Iedzimto slimību DNS testiem visbiežāk rezultātu interpretācijā būs redzamas testētā gēna alēles un izmaiņas tajās:

  • mutācijas nav nevienā alēlē  (nav mutācijas homozigots) - ķaķis ir vesels;
  • mutācija ir vienā no alēlēm (izmaiņas ir heterozigotas) - kaķis ir nēsātājs, var būt nelielas izmaiņas veselībā pie dažu slimību izraisošajām mutācijām, piemēram, pazemināti enzīmi, vai slimība izpausties vieglā formā. Mutāciju nodos 50% pēcnācēju;
  • mutācija ir abās no gēna alēlēm (izmaiņas ir homozigotas) - kaķis ir slims, mutāciju nodos visiem saviem pēcnācējiem.
Ģenētiskie testi kaķiem

Autosomāli dominanti un
ko-domianti iedzimtās slimības kaķiem

Slimības, kuras tiek iedzimtas autosomāli dominanti, izpaužas jau tad, ja kaķis no vecākiem manto tikai vienu izmainīto DNS kopiju no abām. Visi kaķi, kuriem ir mutantā alēle (neatkarīgi viena vai abas) ir slimi vai arī tiem var izpausties kādi no simptomiem/slimot vieglā formā. Šādus kaķus pārot nav ieteicams, jo no 50 līdz 100% kaķēnu (atkarībā no tā, vai krusto slimu ar veselu vai slimus kaķus savā starpā, vai krusto kaķi ar divām mutantām alēlēm) būs slimi. Tāpat arī kaķēni, kas, domājams, satur vismaz vienu mutanto DNS kopiju, ir jāpārbauda pirms to tālākas pārošanas.

Ko-dominanta iedzimtība nozīmē, ka ķaķim ar vienu bojāto gēna alēli slimība var izpausties daļēji, var būt tikai atsevišķas tās pazīmes, vai tā var izpausties vieglā formā. 

Rezultātu interpretācija

Arī autosomāli dominanti un ko-dominanti iedzimtu slimību DNS testiem rezultātu interpretācijā būs redzamas slimību izraisošā testētā gēna alēles un izmaiņas tajās:

  • mutācijas nav nevienā alēlē  (nav mutācijas homozigots) - kaķis ir vesels, mutāciju nevar nodot pēcnācējiem;
  • mutācija ir vienā no alēlēm (izmaiņas ir heterozigotas) - kaķis būs slims, slimība var izpausties daļēji vai vieglā formā (ko-dominanti), vai arī ir paaugstināta iespējamība slimības attīstībai. Mutāciju var nodot pusei (50%) kaķēnu;
  • mutācija ir abās no gēna alēlēm (izmaiņas ir homozigotas) - kaķis ir slims vai arī ir ļoti liela iespējamība attīstīties slimībai. Mutāciju nodos visiem saviem pēcnācējiem.

  Uzmanību!

Visus veterināros DNS testus piedāvājam veikt attālināti - dzīvniekus laboratorijā nepieņemam!

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!