Informācija ārstiem

  Uzmanību! Izmaiņas sakarā ar COVID-19 pandēmiju!

SIA GenEra maina ierasto pieņemšanas kārtību!

Laboratorija klientus un pacientus klātienē pieņem stingri pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos, rakstiet info@genera.lv vai zvaniet mums 26267833!

Iesakām DNS testu veikt attālināti, pasūtot neklātienes paraugu noņemšanas komplektu mūsu e-veikalā. Dodieties uz izvēlētā DNS testa sadaļu un pievienojiet to grozam. Veiciet pirkumu, un mēs Jums nosūtīsim visu nepieciešamo parauga noņemšanai. Šajos gadījumos jārēķinās ar papildu laiku, kas nepieciešams paraugu sūtīšanai.

Sargiet sevi un savus tuviniekus! 

  Būtiski zināt!

Ar ārsta-speciālista (pilnu sarakstu skat. sadaļā "cenas") nosūtījumu medicīniskos DNS testus (izņemot prenatālo NIPT "Panorama" DNS testu grūtniecēm) apmaksā NVD. Svarīgi! - Lai analīzi apmaksātu NVD, tam ir jābūt izrakstītam NVD apmaksātā vizītē, kur ārstam-speciālistam arī ir līgums ar NVD. Nosūtījumi no maksas vizītēm nebūs derīgi. Kvotas ir pieejamas.

 

Paraugu DNS izmeklējumam iespējams nodot mūsu sadarbības partneru laboratorijā - Centrālajā laboratorijā, jebkurā filiālē Latvijā.

 

Visus piedāvātos DNS testus Jūs varat veikt arī par maksu. Kā arī, neklātienes testēšana pieejama gan maksas testiem, gan testiem ar NVD nosūtījumu. Attālināti klientam iespējams veikt visus medicīniskos DNS testus, izņemot testus grūtniecēm, kur jānodod asins paraugs. Tomēr arī grūtniecēm iespējams organizēt attālināto testēšanu. Ārstam jāpasūta asins parauga noņemšanas komplekts no mums, un paciente var nodot analīzi vizītes laikā, neierodoties pie mums laboratorijā. 

GenEra laboratorija ir izstrādājusi un pacientu apkalpošanā izmanto 2 ārsta nosūtījuma veidlapu veidus:

1. "Nosūtījums SIA GenEra laboratorijai uz ambulatorajiem izmeklējumiem - DNS analīzēm".

Nosūtījums absolūti nepieciešams, ja ārsts - speciālists, kuram noslēgts līgums ar NVD (Nacionālo veselības dienestu) nosūta pacientu uz NVD apmaksātiem DNS testiem laboratorijā GenEra no ārstniecības iestādes, kurai arī ir noslēgts līgums ar NVD. 

Nosūtījumi uz DNS testiem

Nosūtījumā  rūpīgi jāaizpilda prasītās ailes:   

 • nosūtījuma datums,
 • cik ilgi nosūtījums derīgs,
 • jānorāda, ka apmaksā NVD,
 • jānorāda prasītā informācija par pacientu un
 • pacientam arī jāparakstās, ka viņš piekrīt veikt nozīmēto DNS izmeklējumu, vēlas saņemt DNS testa rezultātu, piekrīt, ka DNS testa rezultāts tiek nosūtīts ārstam,
 • jānorāda pacienta diagnozes kods,
 • izmeklējuma iemesls,
 • jānorāda ārsta nosūtītāja un nosūtītājiestādes  prasītā informācija,
 • jānorāda veicamo DNS analīžu skaits, nosūtījuma 2. lappusē jāatzīmē, kurš DNS tests pacientam jāveic,
 • un ārstam - nosūtītājam ir jāparakstās.

Uz NVD apmaksātiem DNS testiem  var nosūtīt ārsts - speciālists: ģenētiķis, onkologs, onkologs - ķīmijterapeits, hematologs, bērnu hematoonkologs, hepatologs, endokrinologs, gastroenterologs, infektologs, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, imunologs, alergologs, neiroķiurgs, pediatrs, radiologs.

Uz biežāk sastopamo trisomiju DNS testu (grūtniecības laikā paraugs - augļūdens vai horija bārkstiņas) var nosūtīt tikai ārsts - speciālists: ģenētiķis, ginekologs, dzemdību speciālists.

Ja pacients par kādu no GenEra piedāvātajiem  DNS testiem vēlas maksāt pats, nosūtījums nav obligāts, bet vēlams.

2. Nosūtījums  SIA GenEra laboratorijai NIPT "Panorama" izmeklējumam

NIPT "Panorama" ir maksas pakalpojums. Nosūtījumu vēlams izmantot ārstiem, kuru paciente - grūtniece ir izvēlējusies veikt neinvazīvu NIPT "Panorama" izmeklējumu.

Cita noderīga informācija

 • GenEra laboratorijā izmantotie nosūtījumi uz DNS testiem, veidlapas un testēšanas pieprasījumi

 • Papildu informācija, piemēram, instrukcija paraugu noņemšanai, attālinātās testēšanas procesa apraksts

Uzzināt vairāk

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!