Informācija ārstiem

  Uzmanību!

Laboratorija klientus un pacientus klātienē pieņem stingri pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos, rakstiet info@genera.lv vai zvaniet mums 26267833! Iesakām DNS testu veikt attālināti. Sīkāka informācija šeit.

GenEra laboratorija ir izstrādājusi un pacientu apkalpošanā izmanto 2 ārsta nosūtījuma veidlapu veidus:

1. "Nosūtījums SIA GenEra laboratorijai uz ambulatorajiem izmeklējumiem - DNS analīzēm".

Nosūtījums absolūti nepieciešams, ja ārsts - speciālists, kuram noslēgts līgums ar NVD (Nacionālo veselības dienestu) nosūta pacientu uz NVD apmaksātiem DNS testiem laboratorijā GenEra no ārstniecības iestādes, kurai arī ir noslēgts līgums ar NVD. 

Svarīgi! - Lai analīzi apmaksātu NVD, tam ir jābūt izrakstītam NVD apmaksātā vizītē. Nosūtījumi no maksas vizītēm nebūs derīgi. Kvotas ir pieejamas.

NVD apmaksātiem testiem attālinātajai testēšanai jāaizpilda anketa, lai pieteiktu neklātienes parauga nodošanas komplektu. Anketu var aizpildīt pacients, ja paraugu vēlas nodot pats, vai ārsts, ja paraugu nodos ārsta praksē.

Nosūtījumi uz DNS testiem

Nosūtījumā  rūpīgi jāaizpilda prasītās ailes:   

 • nosūtījuma datums,
 • cik ilgi nosūtījums derīgs,
 • jānorāda, ka apmaksā NVD,
 • jānorāda prasītā informācija par pacientu un
 • pacientam arī jāparakstās, ka viņš piekrīt veikt nozīmēto DNS izmeklējumu, vēlas saņemt DNS testa rezultātu, piekrīt, ka DNS testa rezultāts tiek nosūtīts ārstam,
 • jānorāda pacienta diagnozes kods,
 • izmeklējuma iemesls,
 • jānorāda ārsta nosūtītāja un nosūtītājiestādes  prasītā informācija,
 • jānorāda veicamo DNS analīžu skaits, nosūtījuma 2. lappusē jāatzīmē, kurš DNS tests pacientam jāveic vai jānorāda, kādu mutāciju nepieciešams testēt,
 • un ārstam - nosūtītājam ir jāparakstās.

Uz NVD apmaksātiem DNS testiem  var nosūtīt ārsts - speciālists: ģenētiķis, onkologs, onkologs - ķīmijterapeits, hematologs, bērnu hematoonkologs, hepatologs, endokrinologs, gastroenterologs, infektologs, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, imunologs, alergologs, neiroķiurgs, pediatrs, radiologs. Uz valsts (NVD) apmaksātu "Y hromosomas mikrodelēciju DNS testu" var nosūtīt tikai urologs vai andrologs vai ģenētiķis.

Uz biežāk sastopamo trisomiju DNS testu (grūtniecības laikā paraugs - augļūdens vai horija bārkstiņas) var nosūtīt tikai ārsts - speciālists: ģenētiķis, ginekologs, dzemdību speciālists.

Ja pacients par kādu no GenEra piedāvātajiem  DNS testiem vēlas maksāt pats, nosūtījums nav obligāts, bet vēlams.

2. Nosūtījums  SIA GenEra laboratorijai NIPT "Panorama" izmeklējumam

NIPT "Panorama" ir maksas pakalpojums. Nosūtījumu vēlams izmantot ārstiem, kuru paciente - grūtniece ir izvēlējusies veikt neinvazīvu NIPT "Panorama" izmeklējumu.

Arī NIPT "Panorama" un citus DNS testus grūtniecēm ir iespējams nodot attālināti. Lai to izdarītu, ārstam iepriekš jāpasūta speciālais paraugu nodošanas komplekts, sazinoties ar mums

Cita noderīga informācija

 • GenEra laboratorijā izmantotie nosūtījumi uz DNS testiem, veidlapas un testēšanas pieprasījumi

 • Papildu informācija, piemēram, instrukcija paraugu noņemšanai, attālinātās testēšanas procesa apraksts

Uzzināt vairāk

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!