Rezultātu interpretācija

Ko nozīmē negatīvs rezultāts?

Par paternitātes vai izslēgšanu (negatīvu rezultātu) var runāt tad, ja bērna DNS profilā vismaz divos vai vairāk DNS lokusos redzami rezultāti, kas nesakrīt ar iespējamā tēva rezultātu. Šajā gadījumā nav nekādu šaubu, ka testētais vīrietis NAV bērna bioloģiskais tēvs. 

Tas pats attiecas arī uz maternitātes testa rezultātiem  - ja vismaz divos lokusos rezultāti ar bērnu nesakrīt, testējamā sieviete NAV bērna bioloģiskā māte.

Negatīva paternitātes testa rezultāta piemērs:

negatīvs rezultāts

SECINĀJUMI negatīva testa gadījumā:

Paraugu Nr.T, Nr. M un Nr. B DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  • Persona, no kuras ņemts paraugs Nr. B, ir vīriešu dzimuma.
  • Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 0;
  • Iespēja, ka persona Y (parauga Nr.T) varētu būt  personas B (paraugs Nr.B) bioloģiskais tēvs, ir izslēgta.

Ko nozīmē pozitīvs rezultāts?

Par paternitātes vai maternitātes apstiprināšanu var runāt, ja visos testētajos DNS lokusos viens no bērna rezultātiem sakrīt ar iespējamā tēva rezultātu, bet otrs – ar mātes rezultātu (vai ar kādu no vecākiem). Svarīgi ir saprast, ka pozitīvs testa rezultāts vienmēr ir ar ļoti augstu statistisko varbūtību (parasti no 99,99 līdz pat vairāk kā 99,9999999999%), bet nekad 100%, jo teorētiski pastāv ļoti niecīga iespēja, ka pasaulē ir arī citi vīrieši, kuriem testētajos DNS lokusos ir tāds pats rezultāts kā analizētajai personai. Lai izslēgtu testēšanas kļūdu esošu vienolas dvīņu dēļ, oficiālo paternitātes testu gadījumā piekrišanas veidlapā būs jāapstiprina šāda dvīņa neesamība. Tas tāpēc, ka šajos gadījumos mūsu testēšanā pielietotās metodes neļauj izšķirt divus, ģenētiski praktiski identiskus vienolas dvīņus.

Pozitīva rezultāta piemērs:

Pozitīvs rezultāts

SECINĀJUMI pozitīva testa gadījumā:

Paraugu T, M un B DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  • Persona, no kuras ņemts paraugs B, ir vīriešu dzimuma.
  • Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 668310087854.37;
  • Iespēja, ka persona Y (parauga Nr. T) ir personas M (Parauga Nr. M) bērna personas B (Parauga Nr. B) bioloģiskais tēvs ir 99.99999999997104%

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!