Paternitātes - maternitātes noteikšana

  Uzmanību! Izmaiņas sakarā ar COVID-19 pandēmiju!

SIA GenEra maina ierasto pieņemšanas kārtību!

Laboratorija klientus un pacientus klātienē pieņem stingri pēc iepriekšēja pieraksta. Lai pierakstītos, rakstiet info@genera.lv vai zvaniet mums 26267833!

Iesakām DNS testu veikt attālināti, pasūtot neklātienes paraugu noņemšanas komplektu mūsu e-veikalā. Dodieties uz izvēlētā DNS testa sadaļu un pievienojiet to grozam. Veiciet pirkumu, un mēs Jums nosūtīsim visu nepieciešamo parauga noņemšanai. Šajos gadījumos jārēķinās ar papildu laiku, kas nepieciešams paraugu sūtīšanai.

Sargiet sevi un savus tuviniekus!

 

P.S. Juridiski derīgam paternitātes/maternitātes DNS testam testētajām personām jāierodas klātienē, ja to neveic tiesu eksperts ārpus laboratorijas, tiesas laikā u.c.! 

Paternitātes - maternitātes noteikšana

Paternitātes/maternitātes testus veic gadījumos, kad ir nepieciešams noskaidrot bērna bioloģisko izcelsmi

Analīzes pamatā ir fakts, ka katrs cilvēks manto pusi savu DNS molekulu (hromosomu) no mātes, pusi – no tēva. Lai varētu noteikt bērna bioloģisko izcelsmi, tiek salīdzināti iespējamā tēva, bērna un mātes DNS molekulu profili. DNS profils (STR genotips) katram cilvēkam ir gandrīz unikāls, jo varbūtība, ka diviem vīriešiem, kuri nav asinsradinieki, būs identisks DNS profils, ir ārkārtīgi minimāla. Šo DNS profilu īpašību arī izmanto paternitātes testā, lai noteiktu bērna bioloģisko izcelsmi.

Musu laboratorijā paternitātes/maternitātes tests var tikt veikts juridisku jautājumu risināšanai (uzturlīdzekļu piedziņa u.c.), tiesas pasūtīts, šādā gadījumā testa rezultātus analizē, interpretē un atzinumu paraksta sertificēti tiesu eksperti. Tāpat šo testu var veikt arī anonīmi, pašu zināšanai. Ja klienti ierodas pie mums laboratorijā, testa veikšanai parastais paraugs, kuru noņemam, ir vaiga gļotādas uztriepe, kas ir absolūti nekaitīga un nesāpīga procedūra. 

Paternitātes testa precizitāte ir tieši proporcionāla testējamo DNS rajonu (lokusu) skaitam

Vēl nesenā pagātnē Latvijā paternitātes testos tika salīdzināti DNS profili ar 10 DNS lokusiem. Šodien par vislabāko metodi paternitātes pierādīšanai tiek atzīts DNS profils, kurā vīrieša, bērna un mātes paraugos tiek salīdzināti ne mazāk kā 15 DNS lokusi. "GenEra" laboratorijā rezultāti tiek salīdzināti 24 lokusos, kas padara mūsu testu par ļoti precīzu. Turklāt, nepieciešamības gadījumā varam šo testu papildināt ar vēl 9 lokusiem. To, kurus lokusus analizēt, nosaka starptautiskas tiesu ekspertu institūcijas, tapēc mūsdienās gandrīz visas laboratorijas testē to pašu lokusu komplektu (lokusu skaits gan katram testam var atšķirties), un rezultāti bieži ir savietojami.

Paternitātes - maternitātes noteikšana

Paternitātes noteikšanas metode ir reģistrēta un akreditēta

Metode reģistrēta un sertificēta Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju aģentūrā, kods La/MoB 068, un ir akreditēta  atbilstoši LVS ISO 15189:2013 standarta prasībām.

Anonīms paternitātes tests

Atgādinām: ANONĪMA PATERNITĀTES TESTA REZULTĀTS NAV DERĪGS JURIDISKU JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI UN TIESĀ, JO TESTA ATZINUMĀ NETIKS MINĒTI VĀRDI, UZVĀRDI UN CITI PERSONAS DATI!

Ja Jūs vēlaties veikt testu anonīmi, varbūt pat nevēlaties braukt uz laboratoriju nodot paraugus, tad varat paternitātes DNS testam nepieciešamo paraugu noņemšanas komplektu pasūtīt mūsu e-veikalā. Pēc pasūtījuma veikšanas mēs Jums visu nosūtīsim, Jūs noņemsiet paraugu un atsūtīsiet atpakaļ. Par sūtīšanu papildus nav jāmaksā.

Tāpat, par papildu samaksu, mēs pieņemam dažādus nestandarta paraugus (matus ar saknīti, ausu sēru, izsmēķus u.c.). Pirms iegūt paraugu, lūdzu, pie biežāk uzdotajiem jautājumiem izlasiet, kādi paraugi der, kā arī citas nianses. Rezultātus Jūs saņemsiet 5 dienu laikā pēc apmaksas veikšanas un visu testā iesaistīto personu paraugu saņemšanas.

 

Trio analīzi - domājamais tēvs, māte un bērns - parasti nozīmē tiesas

Ja Jums nepieciešams tests juridisku jautājumu risināšanai, tad iesakām šo testa versiju.

Informējam, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam tie tiek piedzīti no brīža, kad celta prasība tiesā. Tas nozīmē, ka izvairīšanās no tiesas nozīmētās testēšanas nesamazinās maksājamo uzturlīdzekļu kopējo summu, būs jāmaksā arī par laiku, kurā izvairījāties no nozīmētās ekspertīzes veikšanas. (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 29. augusta sprieduma lietā Nr. SKC-556). 

Papildinformācija:

Testa rezultāti (atzinums) un STR genotipi līdz iznīcināšanai SIA GenEra laboratorijā tiks uzglabāti 10 gadus no atbildes sagatavošanas brīža;

Ja testā iesaistītā persona ir izvēlējusies saņemt testa atzinumu/STR genotipu personīgi, tas ir jāizņem no SIA GenEra laboratorijas, tās darba laikā, 6 mēnešu laikā, kopš tests ir pabeigts. Pēc 6 mēnešu termiņa pārsniegšanas testa rezultāts (atzinums)/STR genotips tiek izsniegti par maksu, kuru nosaka tā brīža laboratorijas cenrādis.

Noderīga informācija

  • GenEra laboratorijā izmantotie nosūtījumi uz DNS testiem, veidlapas un testēšanas pieprasījumi

  • Cita noderīga informācija ārstiem, tiesnešiem, klientiem un pacientiem

Uzzināt vairāk

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!