Ģenētiska informācija mūsdienās ir svarīga katram

Ģenētikas laboratorija GenEra jau 20 gadus specializējas molekulārās ģenētikas jeb DNS testēšanas jomā. Šajā laikā esam kļuvuši par uzticamiem ekspertiem ģenētisko testu izvērtēšanā un veikšanā.

Mēs nepārtraukti sekojam līdzi ģenētikas jomā notiekošajam pasaulē – svarīgākajiem atklājumiem, jaunākajiem DNS testu veidiem un iespējām tos veikt pie mums. Aktuāla tendence visās attīstītajās valstīs ir zinātnes komercializācija – pētniekiem un uzņēmējiem jāsadarbojas, lai zinātnieku atklātie dati un pierādījumos balstītās zināšanas pēc iespējas ātrāk būtu reāli pielietojamas un palīdzētu cilvēkiem dzīvot. Taču ne zinātnes, ne biznesa pasaule nav viennozīmīga, tāpēc katras jomas ekspertiem jāspēj izvērtēt, vai kāds jauns un vilinošs piedāvājums nav pamatots tikai ar vienu vai pāris pētījumiem, kuru rezultāti pēc laika tiek apšaubīti vai atspēkoti. Sadarbojoties ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un kopīgi realizējot zinātniskos projektus, stingri ievērojam pētniecības ētikas aspektus, kas ir arī Ģenētikas laboratorijas GenEra praktiskās darbības pamatā.

Pasaulē ir daudz DNS testu, kuri tiek plaši popularizēti, bet, tos veicot, iegūtā informācija var izrādīties nebūtiska. Mūsu 20 gadu garumā uzkrātās zināšanas un ekspertu kompetence ļauj atšķirt, kuru DNS testu veikšana ir zinātniski pamatota un spēj sniegt ģenētisko informāciju, kas palīdz diagnostikā, ārstēšanā, dzīvesveida maiņā, tiesvedībā un citos cilvēka dzīves aspektos. Vairāk šeit.

Uz Ģenētikas laboratorijas GenEra ekspertu objektīvo izvērtējumu DNS testu atlasē paļaujas ārsti un juristi visā Latvijā. Mēs neesam ierobežoti, piedāvājot klientiem atsevišķu speciālistu konsultācijas par ieteicamo testu veikšanu, esam uzticams partneris katram medicīniskās aprūpes un tiesu ekspertīzes speciālistam Latvijā.

Cilvēkiem, kuri pēc savas iniciatīvas vēlas veikt medicīniskos DNS testus, vienmēr iesakām vispirms konsultēties ar ārstu. Ir būtiski, lai visu medicīnisko DNS testu rezultātus interpretētu zinoši speciālisti.

Arvien lielāku nozīmi veselības saglabāšanā speciālisti piešķir dzīvesveidam. Šajā nišā ģenētisko testu piedāvājums pieaug, bet ir svarīgi, lai iegūtā informācija būtu izmantojama mērķtiecīgi. Mūsu piedāvātais vielmaiņas DNS tests ar uztura un fizisko aktivitāšu programmu ir īpaši izveidots un tā rezultātus interpretē speciāliste, kura to ir padziļināti izpētījusi.

Daudzus gadus esam populārākā laboratorija, kurā iedzīvotāji privāti un anonīmi veic dažādus radniecības testus. Esam vienīgā laboratorija Latvijā, kurā arī privāti veiktie paternitātes DNS testi var iegūt tiesu eksperta apstiprinājumu un tikt izmatoti juridisku jautājumu risināšanai. Bet ne vienmēr radniecības noteikšana saistāma ar tiesu darbiem. Mūsu zināšanas DNS radniecības testu veikšanas jomā var palīdzēt sakārtot katram tik svarīgo privāto un ģimenes dzīvi.

Sekojot līdzi jaunumiem ģenētisko testu jomā pasaulē, pirmie Latvijā piedāvājam veikt veterināros DNS testus suņiem un kaķiem. Tie ļauj noteikt, vai mājdzīvniekam nav kādas mutācijas, ko varētu nodot pēcnācējiem. Uzzinot sava mīluļa genotipu, iespējams uzlabot tīršķirņu sugu dzīvnieku veselību vairākās paaudzēs. Vairāk šeit.

Ģenētiska informācija mūsdienās ir svarīga katram. Lai zinātu, lai palīdzētu, lai dzīvotu.

GenEra ir reģistrēta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu reģistrā ar numuru 019268301. No 2014. gada laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām „No cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana” sfērā. Esam vienīgā privātā laboratorija Latvijā, kas privāti veic juridiski akceptētus paternitātes DNS testus.