Ģenētiska informācija mūsdienās ir svarīga katram

Pasaulē piedāvā dažādus DNS testus, kurus veicot, iegūtā informācija var izrādīties nepamatota un nebūtiska. Mūsu kompetence ļauj atšķirt, kuru DNS testu veikšana ir zinātniski pamatota un spēj sniegt ģenētisko informāciju, kas palīdz diagnostikā, ārstēšanā, dzīvesveida maiņā, tiesvedībā un citos cilvēka dzīves aspektos. Uz Ģenētikas laboratorijas GenEra ekspertu objektīvo izvērtējumu DNS testu atlasē paļaujas pacienti, ārsti un juristi visā Latvijā.

Pasaulē piedāvā dažādus DNS testus, kurus veicot, iegūtā informācija var izrādīties nepamatota un nebūtiska. Mūsu kompetence ļauj atšķirt, kuru DNS testu veikšana ir zinātniski pamatota un spēj sniegt ģenētisko informāciju, kas palīdz diagnostikā, ārstēšanā, dzīvesveida maiņā, tiesvedībā un citos cilvēka dzīves aspektos. Uz Ģenētikas laboratorijas GenEra ekspertu objektīvo izvērtējumu DNS testu atlasē paļaujas pacienti, ārsti un juristi visā Latvijā.