Giminystės nustatymas

Kodėl verta rinktis „GenEra“ giminystės nustatymo testą?

   Tikslu – naudojamės kilmę atitinkančių populiacijos genų duomenų baze

   Greita – rezultatai paruošiami per 5 darbo dienas ar greičiau

   Patogu – giminystės DNR testą galima daryti kad ir iš namų, užsisakant per el. parduotuvę

   Saugu – užtikriname neskelbtinų duomenų saugumą ir konfidencialumą

  Kokybiška – testavimo metodas akredituotas tarptautiniu mastu (LVS ISO 15189:2013), taip pat registruotas ir sertifikuotas Sveikatos statistikos ir medicinos technologijų agentūroje (La/MoB 068)

Radniecības noteikšanas DNS tests

Kas yra giminystės DNR testas?

Giminystės DNR testą žmonės darosi vedami įvairių priežasčių. Tai gali būti ir žmogiškas smalsumas, ar koks nors konkretus asmuo yra giminaitis, ir vidinių šeimos klausimų sprendimas.

Lyginant dviejų asmenų DNR profilius galima išreikšti tikėtinumą, kokiu šie du asmenys yra biologiškai susiję. 

Giminystės nustatymo testų rūšys

Šiuo metu siūlome informacinį (testo išvada neturi teisinės galios) dviejų žmonių giminystės testą šiems giminystės modeliams:

 • broliai, seserys;
 • įbroliai, įseserės;
 • dėdės, tetos, brolių, seserų vaikai;
 • seneliai, anūkai;
 • pirmos eilės pusbroliai, pusseserės;
 • proseneliai, proanūkiai.

Rezultatų interpretavimas

Paprastai tyrimo rezultatas nustatant giminystę yra giminystės tikėtinumas procentais (%).

Kadangi daroma prielaida, kad pradinis tikėtinumas standartiniu atveju esti 50 % (50 % – asmenys yra giminaičiai, 50 % – asmenys nėra giminaičiai):

 • bet kuris rezultatas, linkęs pakilti virš 50 % žymos, interpretuotinas kaip palaikantis giminystę,
 • bet kuris rezultatas žemiau 50 % žymos interpretuotinas kaip atmetantis giminystę,
 • papildomai prie procentinio rezultato teikiama ir kita informacija, padėsianti suprasti testo rezultatą.

Tolesnė rezultato interpretacija, ką reiškia, pvz., rezultatas 70 %, priklauso nuo analizę užsisakiusio asmens, nes tik jam yra žinomi kiti faktai, įrodymai, ar analizuota giminystė įmanoma, ar ne.

Giminystės DNR testo rezultatai yra informaciniai ir jų negalima naudoti teisiniams klausimams spręsti, nebent testą skirtų pats teismas!

Klausimai apie testą

 1. Kokio amžiaus turi būti vaikas, kad būtų galima daryti testą?
  Tėvystės testus galima daryti bet kokio amžiaus žmogui, taip pat ką tik gimusiam kūdikiui. Kadangi imamas tik seilių mėginys, tai vaikui nėra nei skausminga, nei pavojinga.
 2. Kokie mėginiai reikalingi?

  Mūsų laikais tyrimui atlikti pakanka kelių šimtų ląstelių, todėl saugiausiu ir patogiausiu pripažintas vadinamasis seilių mėginys – burnos gleivinės tepinėlis. Kaip tik tokį mėginį naudojame standartiniam testui. Už papildomą užmokestį galima naudoti ir kitų audinių mėginius – ausų sieros, kraujo, kramtomosios gumos, plaukų su šaknimis, cigarečių nuorūkų ir t. t. Nestandartinio mėginio atveju patariame prieš tai susisiekti su mumis rašant adresu info@genera.lv.
 3. Kokius rezultatus gausiu?
  Gausite analizės aprašą, kuriame nurodyti teste dalyvaujantys asmenys, tyrimo metodika, naudota įranga ir reagentai bei išvadą apie teigiamą ar neigiamą rezultatą. 
 4. Kaip pranešami testo rezultatai?
  Siekiant užtikrinti konfidencialumą, išvadą klientas gauna tik paties pasirinktu būdu – elektroniniu paštu, registruotu laišku, kuris siunčiamas paštu, arba atsiimdamas pats asmeniškai laboratorijoje. Žinoma, klientas gali palikti savo telefono numerį ir susitarti, kad laboratorijos darbuotojas paskambintų ir praneštų rezultatą, bet rezultatai telefonu nebus teikiami, jei klientas pats skambins į laboratoriją.

Pirkti

Kilo klausimų dėl mūsų siūlomų testų?

  Užduokite mums klausimą!

Paprastai atsakome per 24 valandas!
hCaptcha