• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Radniecības testi

Radniecības testi

Kam nepieciešama DNS radniecības analīze:

Radniecības DNS analīzi cilvēki veic dažādu iemeslu vadīti. Tā var būt gan cilvēciska ziņkāre par to vai kāda konkrēta persona ir radinieks, gan iekšējo ģimenes jautājumu risināšana.

Kādas radniecības analīzes SIA GenEra piedāvā?

Šeit var apskatīt kādus radniecības veidus SIA GenEra piedāvā (ppsx fails lejupielādei). OBS! Prezentācijā minētās cenas spēkā no 01.08.2019. Testa cena līdz 1.08.2019. skat. zemāk

Šobrīd piedāvājam informatīvu (testa atzinumam nav juridiska spēka) divu cilvēku radniecības testu šādiem radniecības modeļiem:

 • Brāļiem, māsām;
 • Pusbrāļiem, pusmāsām;
 • Onkuļi, tantes – brāļu, māsu bērni;
 • Vecvecāki – mazbērni;
 • Pirmās pakāpes brālēni, māsīcas;
 • vec-vecvecāki – mazmazbērni.

Kāpēc veikt radniecības analīzi tieši SIA GenEra laboratorijā?

Vēl nesenā pagātnē Latvijā paternitātes testos tika salīdzināti DNS profili ar 10 DNS lokusiem. Šodien par vislabāko metodi paternitātes un radniecības pierādīšanai tiek atzīts DNS profils, kurā tiek salīdzināti ne mazāk kā 15 DNS lokusi. To, kurus lokusus analizēt, nosaka starptautiskas tiesu medicīnas institūcijas, tāpēc mūsdienās faktiski visas laboratorijas testē to pašu vai vismaz daļēji līdzīgu lokusu komplektu un rezultātiem būtu jābūt savietojamiem.

SIA GenEra piedāvā paternitātes un radniecības noteikšanu izmantojot 22 autosomu DNS lokusus un divus dzimumhromosomās esošus lokusus. Radniecības DNS analīzei tiek izmantoti Latvijas alēļu frekvenču dati, kas dod visprecīzākos analīzes rezultātus Latvijas izcelsmes klientiem.

Analīzes apraksts:

Analīzes pamatā ir patiesība, ka katrs cilvēks manto pusi savu DNS molekulu (hromosomu) no mātes un pusi – no tēva. Radniecības DNS analīze pēc būtības ir ļoti līdzīga paternitātes DNS testam.

Zinot divu personu genotipus kādā konkrētā lokusā, tos var savā starpā salīdzināt un izsecināt, cik šīs personas ir radniecīgas savā starpā.

Ko tad īsti nozīmē radniecības testa rezultāti?

Veicot radniecības analīzi pareizais jautājums nav “vai personas ir radniecīgas?”. Pareizi jautājumu būtu definēt šādi: “vai DNS testa rezultāti norāda uz (papildina informāciju) radniecības esamību?”. Tas nozīme to, ka analīzes rezultāts nekad nebūs 100% radniecības apstiprinājums, kā arī reti būs sastopams 0% rezultāts (izņemot paternitāti, kur skaidri var spriest par paternitātes neesamību). Parasti analīzes rezultāts radniecības noteikšanai, jeb radniecības varbūtība %, būs kaut kur starp 0 un 100%, tas ir iemesls tam, kāpēc šīs analīzes rezultātu nevar izmantot kā vienīgo pierādījumu radniecības apstiprināšanai vai noliegšanai. Vērā būtu jāņem arī citi pierādījumi un fakti par radniecības esamību/neesamību.

Tā kā tiek pieņemts, ka sākotnējā varbūtība (varbūtība pirms analīzes veikšanas), standarta gadījumā, ir 50% (50%, ka personas ir radniecīgas, un 50%, ka personas nav radniecīgas), tad teorētiski jebkurš analīzes rezultāts, kas sliecas virs 50% atzīmes būtu interpretējams kā radniecības esamību atbalstošs un otrādi, jebkurš rezultāts zem 50%, kā radniecību noraidošs rezultāts. Tālāka rezultāta interpretācija, par to, ko nozīmē rezultāts, piemēram, 70%, ir atkarīgs no analīzes pasūtītāja, jo tikai viņam ir zināmi pārējie fakti, pierādījumi, par to vai analizētā radniecība ir iespējama vai nav. SIA GenEra laboratorija sniedz savu interpretāciju, šajā jautājumā, tomēr tā nav jāuzskata par absolūtu lielumu, kas apstiprina vai noraida analizētās radniecības esamību. Papildus % rezultātam tiek sniegta arī cita papildus informācija, kas palīdzēs izprast testa rezultātu:

 • Kombinētā radniecības varbūtība: norāda varbūtību ar kādu viena testētā persona ir radniecīga otrai testētajai personai, pēc izvēlētā radniecības veida (cik reizes lielāka iespēja, ka personas ir radniecīgas, pēc izvēlētā radniecības veida, salīdzinot ar apgalvojumu, ka personas nav radniecīgas).
 • Radniecības varbūtība (%): norāda proporcionāli cik procentu ir iespējams, ka viena testētā persona ir radniecīga otrai testētajai personai, pēc izvēlētā radniecības veida.
 • Izredžu pakāpe: skaitliska vērtība par labu, kādam apgalvojumam. Mazāk par 1 nozīmē, ka visticamāk radniecība starp testētajām personām nav, pēc izvēlētā radniecības veida. 1 - abi apgalvojumi, ka personas ir un nav radniecīgas, pēc izvēlētā radniecības veida, ir vienlīdzīgas (nav iespējams noteikt kurš apgalvojums iespējamāks kā otrs, viens pret viens). Bet, ja Izredžu pakāpe ir lielāka par 1, tad visticamāk pastāv radniecība starp analizētajām personām, pēc izvēlētā radniecības veida. Tātad, jo lielāka vērtība ir izredžu pakāpei, jo lielāka iespēja, ka radniecība eksistē, pēc izvēlētā radniecības veida. Piemēram, ja izredžu pakāpe ir 23, tas nozīmē: izredzes, ka personas ir radniecīgas pret izredzēm, ka personas nav radniecīgas, ir 23 pret 1.
 • Radniecība: mūsu laboratorijas interpretācija par radniecības esamības iespējamību vārdos ir šāda:

99,73-100,00%: radniecība praktiski pierādīta;

99,00-99,73%: radniecība stipri iespējama;

95,00-99,00%: radniecība ļoti iespējama (ieteikums veikt papildus analīzi);

90,00-95,00%: radniecība iespējama (ieteikums veikt papildus analīzi);

80,00-90,00%: ir pazīmes par radniecību (ieteikums veikt papildus analīzi);

70,00-80,00%: ir formālas pazīmes par radniecību (ieteikums veikt papildus analīzi);

30,00-70,00%: radniecība nav nosakāma (ieteikums veikt papildus analīzi);

0,00-30,00%: radniecības visticamāk nav.

*ieteikums veikt papildus analīzi nozīmē, ka ir nepieciešams iegūt papildus informāciju, veicot tādu pašu radniecības analīzi izmantojot papildus autosomu lokusus vai veicot X vai Y hromosomas analīzi. Šobrīd strādājam pie tā, lai būtu iespēja minētās papildus analīzes veikt arī GenEra laboratorijā.

 • Populācija: populācija, kuras alēļu frekvenču dati izmantoti radniecības varbūtību aprēķināšanai. Patiesībā, šis ir lielums, kas visvairāk ietekmē analīzes gala rezultātu. Veicot analīzi izmantojot nepareizas populācijas alēļu frekvenču datus, rezultāts var būt daudz neprecīzāks, vai pat aplams. SIA GenEra piedāvā izvēlēties veikt radniecības analīzi izmantojot sekojošu populāciju alēļu frekvenču datus (Eiropas, Amerikas, Āfrikas, Centrālās Dienvidāzijas, Vidējo austrumu, Okeānijas, Austrum Āzijas, un Latvijas (kas nebūs pieejams citās laboratorijās), kā arī, ja ir vēlme, izmantojot apvienotos populāciju datus).
 • Genotipa sastopamība populācijā (%): norāda cik procentiem indivīdu testētajā populācijā ir sastopams identisks genotips.

Genotipa sastopamība populācijā: norāda cik bieži testētajā populācijā ir sastopams konkrētais genotips.

RADNIECĪBAS DNS TESTA REZULTĀTIEM IR INFORMATĪVA NOZĪME UN TIE NAV IZMANTOJAMI JURIDISKU JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI!

Cik ilgu laiku tas aizņem?

Radniecības testa rezultāti ir gatavi piecu darba dienu laikā, no brīža kad testā iesaistītās personas ir nodevušas paraugu GenEra laboratorijā un ir apmaksāts rēķins.

Vai iesaistītajām pusēm obligāti jāierodas kopā?

Ja Jums nav iespēju ierasties kopā un nevienai no pusēm nav iebildumu, uz analīzes veikšanu varat nākt arī atsevišķi.

Cik vecam jābūt bērnam, lai veiktu radniecības testu?

Radniecības analīzi var veikt jebkurā vecumā, arī tikko dzimušam zīdainim. Tā kā tiek ņemts tikai siekalu paraugs, tas mazulim nav ne sāpīgi, ne bīstami.

Kādi ir nepieciešamie paraugi?

Mūsdienās analīzes veikšanai pietiek ar dažiem simtiem šūnu, tādēļ par drošāko un ērtāko atzīti t.s. siekalu (uztriepe no mutes gļotādas), asins un košļājamās gumijas paraugi*, taču anonīmai testēšanai var izmantot arī citus audu paraugus** (ausu sērs, matus ar “saknītēm”, cigarešu izsmēķus utt.)

*Standarta paraugi

**Par katru nestandarta parauga apstrādi, papildus personas STR genotipa noteikšanu, analīzi jau esošu genotipu salīdzināšanai ir jāpiemaksā.

Kādus rezultātus es saņemšu?

Jūs saņemsiet atzinumu ar:

 • Analīzes aprakstu, kurā minētas testā iesaistītās personas, analīzes metodika, izmantotās ierīces un reaģenti;
 • Analīzes rezultātu raksturojošos lielumus.

Kā tiek paziņoti testa rezultāti?

Atzinumu testā iesaistītā persona saņem tikai paša izvēlētā veidā, kuru norādījis savā piekrišanas formā, (jāaizpilda laboratorijas apmeklējuma laikā, lai nodotu paraugus testēšanai) vai norādījis anketā anonīma radniecības testa gadījumā.

Papildinformācija:

Testa rezultāti (atzinums) un STR genotipi līdz iznīcināšanai SIA GenEra laboratorijā tiks uzglabāti 10 gadus, no atbildes sagatavošanas brīža;

Ja testā iesaistītā persona ir izvēlējusies saņemt testa atzinumu/STR genotipu personīgi, tas ir jāizņem no SIA GenEra laboratorijas, tās darba laikā, 6 mēnešu laikā, kopš tests ir pabeigts. Pēc 6 mēnešu termiņa pārsniegšanas testa rezultāts (atzinums)/STR genotips tiek izsniegti par maksu, kuru nosaka tā brīža laboratorijas cenrādis.

Radniecības testu cenas

spēkā no 01.11.2018.

OBS! 01.08.2019 mainisim cenas, lūdzu interesēties laboratorijā vai skat. šajā failā

Radniecības testa veids starp 2 cilvēkiem

Cena EUR

(ar PVN)

 • Brāļiem, māsām;
 • Pusbrāļiem, pusmāsām;
 • Onkuļi, tantes – brāļu, māsu bērni;
 • Vecvecāki – mazbērni;
 • Vec-vecvecāki – maz-mazmazbērni
 • Pirmās pakāpes brālēni, māsīcas;

240.00

Nestandarta paraugi (kas nav siekalas, asinis vai košļājamā gumija)

30.00

Papildus STR genotipu salīdzināšana, ja atnes savu/citu ANONĪMU STR genotipu (Lokusiem jābūt tādiem pašiem kā GenEra laboratorijā)

30.00

Piemaksa par slēdziena izņemšanu pēc 6 mēnešiem (no brīža, kad tests gatavs)

10.00

 

Kādas ir papildus iespējas?

Ir iespēja veikt arī anonīmu, neklātienes radniecības DNS testu. Anonīma neklātienes testa veikšanai piedāvājam izsūtīt pa pastu sagatavotu paraugu ņemšanas komplektu, kurā ir:

 • instrukcija, kā pareizi paņemt paraugu – uztriepi no mutes gļotādas,
 • katrai no testā iesaistītajām personām marķēti speciāli vates kociņi,
 • aploksne paraugu un anketa sūtīšanai atpakaļ uz GenEra laboratoriju,
 • rēķins,
 • anketa.

Šādai analīzei ir iespēja pieteikties rakstot uz e-pastu: info@genera.lv (jānorāda adrese uz kurieni komplektu izsūtīt, tālruņa numurs, radniecība, kura testējot jānosaka (piem. masīca – brālēns)).

Ja vēlaties uzdot jautājumu par radniecības testu vai pieteikties laboratorijas apmeklējumam, lūdzu, zvaniet: +371 26267833