• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Fakti

Informācija par mūsu laboratoriju

SIA „GenEra” dibināta 2001. gada 26. jūnijā un tā ir laboratorija, kura specializējusies molekulārās ģenētikas testēšanas jomā.

SIA „GenEra” ir akreditēta diagnostikas laboratorija un reģistrēta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu reģistrā ar numuru 019268301

No 2014. gada laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām „No cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana” sfērā.

Laboratorijai ir trīs galvenie darbības virzieni

Bioloģiskās radniecības noteikšana

Mūsu laboratorijā bieži vēršas klienti, kuri vēlas noteikt bioloģisko radniecību starp personām. Mēs piedāvājam gan standarta paternitātes/maternitātes testēšanu, kā arī attālākas radniecības noteikšanu (vecmāmiņas/vectētiņi-mazbērni, pusbrāļi, pusmāsas, tantes, onkuļi, māsas/brāļa bērni u.c.).

Šāda veida testēšanu veicam gan anonīmām personām (varam pat izsūtīt parauga ievākšanas kompleku Jums pa pastu), kā arī juridisku jautājumu risināšanai tiesā. Mēs esam Latvijā vienīgā privātā laboratorija kuras slēdzieni tiek atzīti Latvijas tiesās, jo tikai mūsu laboratorijā strādā privātie tiesu medicīnas eksperti, kuriem ir sertifikāts specialitātē “Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana”.

Šobrīd tādi speciālisti mums ir trīs:

Ilze Radoviča-Spalviņasertifikāta Nr. 1106030126;

Inta Vasiļjevasertifikāta Nr.1506030113;

Inna Iņaškinasertifikāta Nr.1506030114.

Vairāk par mūsu radniecības testiem varat lasīt šeit

Medicīniskie testi diagnostikai un riska noteikšanai

Piedāvājam mūsu klientiem veikt dažādus medicīniskus testus dažādiem nolūkiem. Mūsu testu klāstā ir gan konkrētu slimību testi, gan arī mēs nosakām vai izslēdzam konkrētu slimību risku. Tāpat veicam mutāciju nēsātāju noteikšanu, analizējam apjomīgus gēnu paneļus, kā arī visu eksomu (visu cilvēka gēnu kodējošo daļu kopumu). Gēnu paneļu (t.s. klīnisko eksoma), kā ari pilna eksoma analīzi mēs veicam par maksu un pacientiem ar ārsta nosūtījumu.

Tāpat SIA "GenEra" ir līgumattiecības ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD). Lielāko daļu mūsu testu Valsts apmaksā ar ārsta nosūtījumu.

Lielāko daļu no pasaulē pieejamajiem ģenētiskajiem testiem ir iespējams veikt arī šeit - Latvijā. Ja Jums nepieciešama specifiska ģenētiskā izmeklēšana, vai Jūsu pacientam ir nepieciešama izmeklēšana, bet tests nav minēts mūsu mājaslapā un cenu lapā, tas nebūt nenozīmē, ka nevaram to veikt. Par specifiskiem testiem lūdzam interesēties pa e-pastu info@genera.lv, vai jautāt mājaslapā, izmantojot iespēju "Jautājiet mums".

Aktīvi sadarbojamies ar Reto slimību koordinācijas centru, un daļa no analīzēm reto slimību pacientiem tiek veiktas pie mums. 

Veicam mutāciju nēsātāju testēšanu - ja Jūsu ģimenē kādam Jūsu asinsradiniekam konstatēta genoma variācija, kas ir saistīta ar slimību, piemēram, variācija gēnā BRCA1, un Jums jānoskaidro, vai Jūsu genomā arī ir atklātā variācija, varam palīdzēt Jums to noskaidrot. Šādā gadījumā gan mums būs nepieciešama ziņa no Jūsu ārsta ar mutācijas nosaukumu, vai arī nosūtījums no Reto slimību koordinācijas centra speciālistiem - ģenētiķiem.

Mūsu testu klāstu var apskatīt šeit. Ja neatrodat sev vajadzīgo testu, lūdzu, zvaniet mums, jo ļoti daudz darba mēs veltam tieši individuālu testu izstrādei.

Sadarbība ar zinātniskām iestādēm

Tā kā lielākā mūsu darbinieču daļa sākušas savu karjeru zinātnē, arī tagad nezaudējam ar to saikni un sadarbojamies ar vairākām augstskolām un zinātniskām iestādēm Latvijā. Par zinātniskajiem projektiem vairāk varat lasīt šeit.

 

Mūsdienīga aparatūra un atbilstošas zināšanas

Mūsu rīcībā ir mūsdienīga aparatūra, kas ļauj veikt dažāda apjoma ģenētisko testēšanu – sākot no viena polimorfisma vai mutācijas noteikšanas rutīnas testiem, līdz pat plaša apjoma individualizētu gēnu paneļu, eksoma vai visa genoma analīzēm medicīnas iestāžu un pacientu vajadzībām.