• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

  • Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Fakti


 

  • SIA „GenEra” pastāv no 26.06.2001. To dibinājušas fiziskas personas un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. SIA „GenEra” ir laboratorija, kura specializējusies molekulārās ģenētikas testēšanas jomā.
  • SIA „GenEra” ir sertificēta diagnostikas laboratorija un reģistrēta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu reģistrā ar numuru 019268301
  • No 2014. gada laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām „no cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana” sfērā.
  • SIA "GenEra" ir līgumattiecības ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD). Laboratorija piedāvā medicīniskus DNS testus - maksas un NVD apmaksātus.
  • Laboratorija veic paternitātes DNS testus: gan juridiski derīgus, gan anonīmus. Tāpat piedāvājam veikt arī maternitātes DNS testu.
  • Laboratorijā strādā trīs sertificēti privātie tiesu eksperti specialitātē “Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana”:

Inna Iņaškina sertifikāta Nr.1506030114, termiņš līdz 29.11.2020.

Inta Vasiļjeva sertifikāta Nr.1506030113, termiņš līdz 29.11.2020.

Ilze Radoviča sertifikāta Nr. 1606030053, termiņš līdz 13.11.2021.