• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

 • Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Fakti

 


 

 •  SIA „GenEra” pastāv no 26.06.2001. To dibinājušas fiziskas personas un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs. SIA „GenEra” ir laboratorija, kura specializējusies molekulārās ģenētikas testēšanas jomā.

  SIA „GenEra” ir sertificēta diagnostikas laboratorija un reģistrēta LR Veselības ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu reģistrā ar numuru 019268301

  No 2014. gada laboratorija ir akreditēta pēc LVS EN ISO 15189:2013 standarta prasībām „no cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiskā testēšana” sfērā.

  SIA "GenEra" ir līgumattiecības ar Nacionālo Veselības dienestu (NVD). Laboratorija piedāvā medicīniskus DNS testus - maksas un NVD apmaksātus.

  Laboratorija veic paternitātes DNS testus: gan juridiski derīgus, gan anonīmus. Tāpat piedāvājam veikt arī maternitātes DNS testu.

 • Laboratorijā strādā trīs sertificēti privātie tiesu eksperti specialitātē “Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana”:

  Ilze Radoviča-Spalviņa sertifikāta Nr. 1106030126, termiņš līdz 13.11.2021.

  Inta Vasiļjeva sertifikāta Nr.1506030113, termiņš līdz 29.11.2020.

  Inna Iņaškina sertifikāta Nr.1506030114, termiņš līdz 29.11.2020.