• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Salīdzinošā genomika