Jautājumi par testu

Paternitātes, maternitātes un citi radniecības testi netiek veikti bieži. Tāpēc, izlemjot veikt šādu testu, rodas arī jautājumi

Šeit mēs esam apkopojuši jautājumus, kuri tiek uzdoti visbiežāk. Ja, gadījumā, šeit uz Jūsu jautājumu nav atbildēts, lūdzu, zvaniet mums +371 26267833 vai jautājiet e-pastā info@genera.lv

Cik ilgu laiku aizņem tests, kad būs rezultāti?

Parasti gan paternitātes/maternitātes DNS testa, gan radniecības noteikšanas DNS testa rezultāti ir gatavi piecu darba dienu laikā no brīža, kad testā iesaistītās personas ir nodevušas paraugu GenEra laboratorijā un ir apmaksāts rēķins.

Kas nepieciešams, lai veiktu testu?

Lai "Paternitātes DNS tests" atzinums būtu juridiski derīgs, visām testā iesaistītām personām personīgi jāierodas GenEra laboratorijā nodot paraugu testa veikšanai. Visas iesaistītās personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu, paraksta piekrišanas formu un tiek informētas par analīzes procedūru. Visām testā iesaistītajām personām jāuzrāda derīgs, personu apliecinošs dokuments:

 • pusaudžiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem - pase vai personas apliecība.
  Autovadītāja apliecība neder!
 • bērniem (0 - 14 g.v) arī pase vai personas apliecība. Ja tādas vēl nav, tad dzimšanas apliecība.

Vai iesaistītajām pusēm obligāti jāierodas kopā?

Ja tiesa ir nozīmējusi konkrētu datumu un laiku, kad jāierodas uz paraugu nodošanu, tad jāierodas tieši tajā dienā un laikā. Ja atbrauksiet pirms laika, mēs lūgsim Jūs uzgaidīt līdz noliktajam laikam. Ja kāda no pusēm noliktajā laikā neierodas, mēs paņemam paraugus no tiem, kas ir ieradušies, kā arī informējam tiesu, ka kāda puse nav ieradusies. Tas ir Jūsu pašu interesēs ierasties kopā, jo tad nebūs nekādu šaubu, ka paraugi paņemti no īstajām personām. Tāpat informējam, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam tie tiek piedzīti no brīža, kad celta prasība tiesā. (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 29. augusta sprieduma lietā Nr. SKC-556), nevis no brīža, kad tests ir veikts vai paraugs nodots, tāpēc nav iemesla šo procedūtu speciāli paildzināt. 

Ja tiesa nav norādījusi konkrētu laiku un dienu testa veikšanai, varat saskaņot ar laboratorijas personālu Jums izdevīgāko datumu un laiku vai nākt arī atsevišķi. Ierodoties laboratorijā atsevišķi, Jums būs jāparaksta papildu piekrišana, ka neiebilstat, ka paraugi tiek noņemti bez otras iesaistītās puses klātbūtnes. 

Tas pats attiecas arī uz radniecības DNS testiem, ja pusēm nav iebildumu, uz testēšanu var nākt atsevišķi. 

Cik vecam jābūt bērniņam, lai veiktu testu?

Paternitātes/maternitātes un radniecības testus var veikt jebkurā vecumā, arī tikko dzimušam zīdainim. Tā kā tiek ņemts tikai siekalu paraugs, tas bērniņam nav ne sāpīgi, ne bīstami.

Kādi ir nepieciešamie paraugi?

Mūsdienās analīzes veikšanai pietiek ar dažiem simtiem šūnu, tādēļ par drošāko un ērtāko atzīts t.s. siekalu paraugs: uztriepe no mutes gļotādas. Tieši šādu paraugu mēs izmantojam, ja tests ir tiesas nozīmēts, vai arī tests tiek veikts ne-anonīmi, uzrādot dokumentus pie mums laboratorijā.

Taču testēšanai var izmantot arī citu audu paraugus, it īpaši radniecības DNS testa gadījumā (asinis, košļājamā gumija utt.*). Anonīma testa veikšanai paraugu klāsts var būt visdažādākais - ausu sērs, mati ar “saknītēm”, cigarešu izsmēķi utt.**). Ja Jums padomā kas konkrēts, piezvaniet (26267833) un pajautājiet mums, vai tāds paraugs derēs, kā arī kā šādu paraugu vislabāk ievākt. 

*Standarta paraugi

**Par katru nestandarta parauga apstrādi, papildu personas STR genotipa noteikšanu, analīzi jau esošu genotipu salīdzināšanai, ir jāpiemaksā.

Kādus rezultātus es saņemšu?

Laboratorijā GenEra strādā sertificēti privātie tiesu eksperti specialitātē „Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana”. Jūs saņemsiet eksperta atzinumu (atbilstošu Tiesu Ekspertu likuma 11.pantam) ar:

 1. Analīzes aprakstu, kurā minētas testā iesaistītās personas, analīzes metodika, izmantotās ierīces un reaģenti;
 2. Eksperta atzinumu: 
 • pozitīva rezultāta gadījumā - ar procentos izteiktu varbūtību, ka testētais vīrietis ir testētā bērna bioloģiskais tēvs;
 • negatīva rezultāta gadījumā – ka paternitātes iespēja ir izslēgta.
 • Radniecības DNS testa gadījumā - analīzes rezultātu raksturojošos lielumus.

Ja paraugu nodošanas laikā Jūs parakstīsiet atbilstošu iesniegumu, tad mēs Jums izsniegsim arī Jūsu STR genotipu. Testā iesaistītā berna genotipu var saņet tikai persona, kas ierakstīta berna dzimšanas apliecībā.

Anonīma testa gadījumā Jūs saņemsiet tādus pašus rezultātus, tikai tie nebūs tiesu eksperta apstiprināti. Anonīmajā testā iesaistītajiem STR genotipi netiek izsniegti!

Kā tiek paziņoti testa rezultāti?

Lai garantētu konfidencialitāti, nekādas ziņas telefoniski netiks sniegtas, ja Jūs zvanīsiet uz laboratoriju. Atzinumu klients saņem tikai paša izvēlētā veidā – pa elektronisko pastu, ierakstītā vēstulē, kas sūtīta pa pastu, vai saņemot pats personīgi laboratorijā. Protams, klients var atstāt savu telefona numuru un vienoties, ka laboratorijas darbinieks piezvana un paziņo rezultātu.

Amniocentēzes materiāla trisomiju tests

Papildinformācija:

Testa rezultāti (atzinums) un STR genotipi līdz iznīcināšanai SIA GenEra laboratorijā tiks uzglabāti 10 gadus no atbildes sagatavošanas brīža;

Ja testā iesaistītā persona ir izvēlējusies saņemt testa atzinumu/STR genotipu personīgi, tas ir jāizņem no SIA GenEra laboratorijas, tās darba laikā, 6 mēnešu laikā, kopš tests ir pabeigts. Pēc 6 mēnešu termiņa pārsniegšanas testa rezultāts (atzinums)/STR genotips tiek izsniegti par maksu, kuru nosaka tā brīža laboratorijas cenrādis.

  Uzmanību!

Anonīma paternitātes testa rezultāti nav juridiski derīgi.

Noderīga informācija

 • GenEra laboratorijā izmantotie nosūtījumi uz DNS testiem, veidlapas un testēšanas pieprasījumi

 • Cita noderīga informācija ārstiem, tiesnešiem, klientiem un pacientiem

Uzzināt vairāk

Radušies jautājumi par mūsu piedāvātajiem testiem?

  Uzdod mums jautājumu!

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!