• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Rezultātu interpretācija

Ko nozīmē negatīvs rezultāts?

Par paternitātes izslēgšanu (negatīvu rezultāu) var runāt tad, ja bērna DNS profilā vismaz divos un vairāk DNS lokusos redzami rezultāti, kas nesakrīt ar iespējamā tēva rezultātu. Šajā gadījumā nav nekādu šaubu, ka testētais vīrietis NAV bērna bioloģiskais tēvs. 

Negatīva rezultāta piemērs:

Negatīva paternitātes testa piemēru skat šeit:

SECINĀJUMI negatīva paternitātes testa gadījumā:

Paraugu Nr.T1, Nr. M un Nr. B DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  1. Persona, no kuras ņemts paraugs Nr. B, ir sieviešu dzimuma. 
  2. Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 0;
  3. Iespēja, ka persona Y (parauga Nr.T1) varētu būt  personas B (paraugs Nr. B) bioloģiskais tēvs, ir izslēgta.

 

Ko nozīmē pozitīvs rezultāts?

Par paternitātes apstiprināšanu var runāt, ja visos testētajos DNS lokusos viens no bērna rezultātiem sakrīt ar iespējamā tēva rezultātu, bet otrs – ar mātes rezultātu. Svarīgi ir saprast, ka pozitīvs testa rezultāts vienmēr ir ar ļoti augstu statistisko varbūtību (parasti no 99,99 līdz pat vairāk kā 99,9999999999%), bet nekad 100%, jo pastāv iespēja, ka pasaulē ir arī citi vīrieši, kuriem testētajos DNS lokusos ir tāds pats rezultāts kā analizētajai personai. To, vai testējamajai personai ir dvīņubrālis - vienolas dvīnis, testējamajai personai ir atzīmē formā nododot paraugu. 

Pozitīva rezultāta piemērs:

Pozitīva patrnitātes testa piemēru skatīt šeit:

SECINĀJUMI pozitīva paternitātes testa gadījumā:

Paraugu T1, M un B DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  1. Persona, no kuras ņemts paraugs B, ir vīriešu dzimuma. 
  2. Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 668310087854.37;
  3. Iespēja, ka persona Y (parauga Nr. T1) ir personas M (Parauga Nr. M) bērna personas B (Parauga Nr. B) bioloģiskais tēvs ir 99.99999999997104%