• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Jautājumi par testu

Paternitātes un maternitātes testi netiek veikti bieži. Tāpēc, izlemjot veikt šādu testu, rodas arī jautājumi. Šeit mēs apkopojām jautājumus, kuri tiek uzdoti visbiežāk. Ja, gadījumā, šeit uz Jūsu jautājumu nav atbildēts, lūdzu, zvaniet mums +371 26267833 vai jautājiet e-pastā info@genera.lv.

Cik ilgu laiku aizņem tests, kad būs rezultāti?

Parasti rezultāti ir gatavi piecu darba dienu laikā.

Kas nepieciešams, lai veiktu testu?

Lai "Paternitātes DNS tests" atzinums būtu juridiski derīgs visām testā iesaistītām personām personīgi jāierodas "GenEra" laboratorijā, Rīgā, Rātsupītes ielā 1 k-1  nodot paraugu testa veikšanai. Visas iesaistītās personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu, paraksta piekrišanas formu un tiek informētas par analīzes procedūru. Visām testā iesaistītajām personām jāuzrāda derīgs, personu apliecinošs dokuments:

  • pusaudžiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem - pase vai personas apliecība. Autovadītāja apliecība neder!
  • bērniem (0 - 14 g.v) arī pase vai personas apliecība. Ja tādas vēl nav, tad dzimšanas apliecība.

Vai iesaistītajām pusēm obligāti jāierodas kopā?

Ja tiesa ir nozīmējusi konkrētu datumu un laiku, kad jāierodas parauga nodošanai, tad jāierodas tieši tajā dienā un laikā. Ja atbrauksiet pirms laika, mēs lūgsim Jūs uzgaidīt līdz noliktajam laikam. Ja kāda no pusēm noliktajā laikā neierodas, mēs paņemam paraugus no tiem, kas ir ieradušies, kā arī informējam tiesu, ka kāda puse nav ieradusies. Tas ir jūsu pašu interesēs ieradties kopā, jo tad nebūs nekādu šaubu, ka paraugi paņemti no īstajām personām. Tāpat informējam, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam tie tiek piedzīti no brīža, kad celta prasība tiesā. (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 29. augusta sprieduma lietā Nr. SKC-556), nevis no brīža, kad tests ir veikts vai paraugs nodots, tāpēc nav iemesla šo procedūtu speciāli paildzināt. 

Ja tiesa nav norādījusi konkrētu laiku un dienu testa veikšanai, variet nākt arī atsevišķi, iepriekš vienojoties un tikai tad,  ja nevienai no testā iesaistītām personām nav pret to iebildumu.

Cik vecam jābūt bērniņam, lai veiktu testu?

Paternitātes testu var veikt jebkurā vecumā, arī tikko dzimušam zīdainim. Tā kā tiek ņemts tikai siekalu paraugs, tas bērniņam nav ne sāpīgi, ne bīstami.

Kādi ir nepieciešamie paraugi?

Mūsdienās analīzes veikšanai pietiek ar dažiem simtiem šūnu, tādēļ par drošāko un ērtāko atzīts t.s. siekalu paraugs: uztriepe no mutes gļotādas. tieši šādu paraugu mēs izmantojam, ja tests ir tiesas nozīmēts, vai arī tests tiek veikts ne-anonīmi, uzrādot dokumentus pie mums laboratorijā. Taču testēšanai var izmantot arī citu audu paraugus (asinis utt.). Anonīma testa veikšanai paraugu klāsts var būt visdažādākais. Ja Jums padomā kas konkrēts, piezvaniet (26267833) un pajautājiet mums, vai tāds paraugs derēs, kā arī kā šādu paraugu vislabāk ievākt. 

Kādus rezultātus es saņemšu?

Laboratorijā GenEra strādā sertificēti privātie tiesu eksperti specialitātē „Cilvēka bioloģiskā materiāla DNS genotipa noteikšana”. Jūs saņemsiet eksperta atzinumu (atbilstošu Tiesu Ekspertu likuma 11.pantam) ar:

  1. Analīzes aprakstu, kurā minētas testā iesaistītās personas, analīzes metodika, izmantotās ierīces un reaģenti;
  2. Eksperta atzinumu: 
  • pozitīva rezultāta gadījumā - ar procentos izteiktu varbūtību, ka testētais vīrietis ir testētā bērna bioloģiskais tēvs;
  • negatīva rezultāta gadījumā – ka paternitātes iespēja ir izslēgta.

Ja paraugu nodošanas laikā Jūs parakstīsiet atbilstošu iesniegumu, tad mēs Jums izsniegsim arī Jūsu STR genotipu. Testā iesaistītā berna genotipu var saņet tikai persona, kas ierakstīta berna dzimšanas apliecībā. 

Anonīma testa gadījumā Jūs saņemsiet:

  1. Analīzes aprakstu, kurā minētas testā iesaistītās personas, analīzes metodika, izmantotās ierīces un reaģenti;
  2. Atzinumu: 
  • pozitīva rezultāta gadījumā - ar procentos izteiktu varbūtību, ka testētais vīrietis ir testētā bērna bioloģiskais tēvs;
  • negatīva rezultāta gadījumā – ka paternitātes iespēja ir izslēgta.

Anonīmajā testā iesaistītajiem STR genotipi netiek izsniegti!

Kā tiek paziņoti testa rezultāti ?

Lai garantētu konfidencialitāti, nekādas ziņas telefoniski netiks sniegtas, ja jūs zvanīsiet uz laboratoriju. Atzinumu klients saņem tikai paša izvēlētā veidā – ar elektronisko pastu, ierakstītā vēstulē, kas sūtīta pa pastu, vai saņemot pats personīgi  laboratorijā. Protams, klients var atstāt savu telefona numuru un vienoties, ka laboratorijas darbinieks piezvana un paziņo rezultātu.

Kādas ir papildus iespējas?

Anonīms paternitātes tests. Anonīma paternitātes testa veikšanai piedāvājam izsūtīt pa pastu sagatavotu komplektu siekalu paraugu pareizai paņemšanai mājas apstākļos. Šādam testam ir iespēja pieteikties ta telefonu 26267833, e-pastu info@genera.lv vai arī aizpildot pieteikšanās formu šeit. 

Anonīma paternitātes testa rezultāti nav juridiski derīgi