• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Paternitātes - maternitātes noteikšana

Paternitātes/maternitātes testus veic gadījumos, kad ir nepieciešams noskaidrot bērna bioloģisko izcelsmi. 

Analīzes pamatā ir fakts, ka katrs cilvēks manto pusi savu DNS molekulu (hromosomu) no mātes, pusi – no tēva. Lai varētu noteikt bērna bioloģisko izcelsmi, tiek salīdzināti iespējamā tēva, bērna un mātes DNS molekulu profili. DNS profils (STR genotips) katram cilvēkam ir gandrīz unikāls, jo varbūtība, ka diviem vīriešiem, kuri nav asinsradinieki, būs identisks DNS profils, ir ārkārtīgi minimāla. Šo DNS profilu īpašību arī izmanto paternitātes testā, lai noteiktu bērna bioloģisko izcelsmi.

 

Paternitātes testa precizitāte ir tieši proporcionāla testējamo DNS rajonu (lokusu) skaitam. 

Vēl nesenā pagātnē Latvijā paternitātes testos tika salīdzināti DNS profili ar 10 DNS lokusiem. Šodien par vislabāko metodi paternitātes pierādīšanai tiek atzīts DNS profils, kurā vīrieša, bērna un mātes paraugos tiek salīdzināti ne mazāk kā 15 DNS lokusi. "GenEra" laboratorijā rezultāti tiek salīdzināti 24 lokusos, kas padara mūsu testu par ļoti precīzu. To, kurus lokusus analizēt, nosaka starptautiskas tiesu ekspertu institūcijas, tapēc mūsdienās gandrīz visas laboratorijas testē to pašu lokusu komplektu (lokusu skaits gan katram testam var atšķieries), un rezultāti bieži ir savietojami.

Informācija par rezultātiem un interpretācija

Vairāk informācijas par to, ko tieši mēs analizējam, interpretējam un kā atšķiras pozitīvs paternitātes rezultāts no negatīva (paternitāte izslēgta), var apskatīt šeit.

Paternitātes noteikšanas metode ir reģistrēta un akreditēta 

Metode reģistrēta un sertificēta Veselības Statistikas un Medicīnas Tehnoloģiju aģentūrā, kods La/MoB 068 un ir akreditēta  atbilstoši LVS ISO 15189:2013 standarta prasībām. Musu laboratorijā paternitātes/maternitātes tests var tikt veikts juridisku jautājumu risināšanai (uzturlīdzekļu piedziņa u.c.), tiesas pasūtīts, šādā gadījumā testa rezultātus analizē, interpretē un atzinumu paraksta sertificēti tiesu eksperti. Tāpat šo testu var veikt arī anonīmi, pašu zināšanai. Ja klienti ierodas pie mums laboratorijā testa veikšanai, parastais paraugs, kuru noņemam, ir vaiga gļotādas uztriepe, kas ir absolūti nekaitīga un nesāpīga procedūra. 

Konfidencialitāte un ētikas principi

Analīzes rezultāti ir absolūti konfidenciāli. Rezultātus saņems tikai personas, kas piedalās testā (paraugu nodošanas brīdī paraksta piekrišanu un norāda rezultātu paziņošanas veidu). Ja testu nozīmējusi tiesa, tad rezultāti tiks nosūtīti arī atbilstošajām instancēm (tiesnesim). Ar nodotajiem paraugiem tiks veikta tikai un vienīgi paternitātes/maternitātes testēšanas procedūra atbilstoši musu metodes aprakstam. Nekādam citam nolūkam Jūsu paraugi netiks izmantoti, izņemot STR genotips anonīmā un apkopotā veidā statistikas vajadzībām. 

Lai pieteiktos testa veikšanai

Lai pieteiktos laboratorijas apmeklējumam un nodotu paraugu kāda testa veikšanai, lūdzu,

  • zvanīt: +371 26267833; +371 67425241
  • sūtīt informāciju, norādot veicamo analīzi, cilvēka, kam jāveic izmeklējums vārds un uzvārds, dzimšanas gads, vēlamais pieņemšanas datums, laiks un Jūsu tālruņa numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv
  • ANONĪMA TESTA VEIKŠANAI aizpildiet pieteikuma formu šeit, un mēs Jums piezvanīsim

Anonīms paternitātes tests

ANONĪMA PATERNITĀTES TESTA REZULTĀTS NAV DERĪGS JURIDISKU JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI UN TIESĀ!!

Ja Jūs vēlaties veikt testu anonīmi, varbūt pat nevēlaties braukt uz laboratoriju nodot paraugus, tad mēs varam pat nosūtīt Jums paraugu paņemšanas koplektus pa pastu, kopā ar paraugu paņemšanas instrukciju, atpakaļsūtīšanas aploksni un rēķinu uz Jūsu norādīto adresi. Tāpat, par papildus samaksu, mēs pieņemam dažādus nestandarta paraugus (košļenes, izsmēķus u.c.). Pirms iegūt paraugu, lūdzu, piezvaniet mums, pastāstīsim kā paraugi jāņem, no kā jaizvairās, kādi paraugi der, kā arī citas nianses. Rezultātus Jūs saņemsiet 5 dienu laikā pēc apmaksas veikšanas.

Jebkurš tests, paraugi kuram tika ievākti ārpus laboratorijas (izņēmums -tiesas, cietumi, mūsu ekserti ārpus laboratorijas) ir ANONĪMS!

Paternitātes/maternitātes 24 lokusu testa cenas

  • 1 analizējama persona - 170 EUR
  • 2 analizējamas personas (domājamais tēvs un bērns) - 335 EUR
  • 3 analizējamas personas (domājamais tēvs un divi bērni, vai arī domājamais tēvs, māte un bērns) - 390 EUR
  • 4 analizējamas personas (tēvs un trīs bērni, vai arī tēvs, māte un divi bērni) - 477 EUR
  • 5 analizējamās personas (tēvs, četri bērni, vai arī tēvs, māte un trīs bērni) - 585 EUR.

Trio analīzi - domājamais tēvs, māte un bērns - parasti nozīmē tiesas. Ja Jums nepieciešams tests juridisku jautājumu risināšanai, tad iesakām šo testa versiju.

Atgādinām, ka anonīma testa atzinumā netiks minēti vārdi, uzvārdi un citi personas dati, tāpēc šāds atzinums nav derīgs tiesā!

Informējam, ka prasībās par uzturlīdzekļu piedziņu bērna uzturam tie tiek piedzīti no brīža, kad celta prasība tiesā. (Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2007. gada 29. augusta sprieduma lietā Nr. SKC-556).