• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

  • Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Rezultātu interpretācija

Ko nozīmē negatīvs rezultāts?

Par paternitātes izslēgšanu (negatīvu rezultāu) var runāt tad, ja bērna DNS profilā vismaz divos un vairāk DNS lokusos redzami rezultāti, kas nesakrīt ar iespējamā tēva rezultātu. Šajā gadījumā nav nekādu šaubu, ka testētais vīrietis NAV bērna bioloģiskais tēvs. 

Negatīva rezultāta piemērs:

DNS rajoni

(lokusi)

Iespējamā tēva DNS profils

Persona Y, Parauga Nr. 99xxxxxxT1

Bērna DNS profils

Persona B, Parauga Nr. 99xxxxxxB

Bērna mātes DNS profils

Persona M, Parauga Nr. 99xxxxxxM

Radniecības iespējamība

D8S1179

10

14

14

14

14

16

ir iespējama

D21S11

28

29

29

31.5

31.5

33.2

ir iespējama

D7S820

6

6

6

11

6

6

nav iespējama

CSF1PO

11

11

12

18

10

18

nav iespējama

D3S1358

14

16

17

18

17

18

nav iespējama

D13S317

10

10

12

12

12

13

nav iespējama

TH01

8.2 8.2 8 9 8 8.2 nav iespējama

D16S539

10

11

12

12

12

15

nav iespējama

D2S1338

20

23

15

17

17

19

nav iespējama

D19S433

14

17

12

13

12

14

nav iespējama

vWA

17

18

16

19

16

18

nav iespējama

TPOX

8

10

8

11

10

11

ir iespējama

D18S51

13

15

18

18

17

18

nav iespējama

Amelogenīns

x

y

x

x

x

x

sieviete

D5S818

11

11

11

12

12

18

nav iespējama

FGA

21

22

20

23

20

25

nav iespējama

D1S1656

16.3 18 17 18 11 18 nav iespējama

D2S441

10 10 12 12 12 12 nav iespējama

D10S1248

13 16 14 14 12 14 nav iespējama

Penta E

14 15 11 12 12 13 nav iespējama

Penta D

9 13 10 12 10 11 nav iespējama

DYS391

11            

D12S391

20 24 17 20 17 18 ir iespējama

D22S1045

11 16 11 13 13 15 nav iespējama

SECINĀJUMI:

Paraugu 99xxxxxxT1, 99xxxxxxM un 99xxxxxxB DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  1. Persona, no kuras ņemts paraugs 99xxxxxxB, ir sieviešu dzimuma. 
  2. Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 0;
  3. Iespēja, ka persona Y (parauga Nr. 99xxxxxxT1) varētu būt  personas X (paraugs Nr. 99xxxxxxB) bioloģiskais tēvs, ir izslēgta.

 

Ko nozīmē pozitīvs rezultāts?

Par paternitātes apstiprināšanu var runāt, ja visos testētajos DNS lokusos viens no bērna rezultātiem sakrīt ar iespējamā tēva rezultātu, bet otrs – ar mātes rezultātu. Svarīgi ir saprast, ka pozitīvs testa rezultāts vienmēr ir ar ļoti augstu statistisko varbūtību (parasti no 99,99 līdz pat vairāk kā 99,9999999999%), un nevis 100%, jo pastāv iespēja, ka pasaulē ir arī citi vīrieši, kuriem testētajos DNS lokusos ir tāds pats rezultāts kā analizētajai personai.

Pozitīva rezultāta piemērs:

Lokusi

DNS rajoni

Iespējamā tēva DNS profils

Persona Y, Parauga Nr. 98xxxxxxT1

Bērna DNS profils

Persona B, Parauga Nr. 98xxxxxxB

Bērna mātes DNS profils

Persona M, Parauga Nr. 98xxxxxxM

Radniecības iespējamība

D8S1179

12

13

11

12

11

16

ir iespējama

D21S11

28

29

22.2

29

22.2

30

ir iespējama

D7S820

10

10

10

11

11

12

ir iespējama

CSF1PO

10

20

10

12

12

13

ir iespējama

D3S1358

17

18

15

18

15

19

ir iespējama

TH01

5

7

7

9.3

9

9.3

ir iespējama

D13S317

10

11

10

11

9

11

ir iespējama

D16S539

8

10

8

12

12

12

ir iespējama

D2S1338

20

21

20

23

17

23

ir iespējama

D19S433

14.2

15

14.2

15

15

15

ir iespējama

vWA

17

20

14

17

14

17

ir iespējama

TPOX

7

8

8

8

6.3

8

ir iespējama

D18S51

13

14

14

15

15

17

ir iespējama

Amel

x

y

x

x

x

x

sieviete

D5S818

11

13

11

11

11

11

ir iespējama

FGA

19

25

21

25

21

24

ir iespējama

D1S1656

13 16.3 12 16.3 12 16.3 ir iespējama

D2S441

11 14 13 14 10 13 ir iespējama

D10S1248

11 13 11 15 14 15 ir iespējama

Penta E

7 15 7 13 7 13 ir iespējama

Penta D

13 14 11 14 11 11 ir iespējama

DYS319

11           sieviete

D12S391

16 20 16 18 15 18 ir iespējama

D22S1045

15 17 15 17 15 17 ir iespējama

SECINĀJUMI:

Paraugu 98xxxxxxT1, 98xxxxxxM un 98xxxxxxB DNS analīzes rezultātā izdarīti secinājumi:

  1. Persona, no kuras ņemts paraugs 98xxxxxxB, ir sieviešu dzimuma. 
  2. Varbūtību attiecība (Likelihood ratio) = 668310087854.37;
  3. Iespēja, ka persona Y (parauga Nr. 98xxxxxxT1) ir personas M (Parauga Nr. 98xxxxxxM) bērna personas B (Parauga Nr. 98xxxxxxB) bioloģiskais tēvs ir 99.99999999997104%