• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

  • Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Pieteikšanās anonīmam testam

ANONĪMA PATERNITĀTES DNS TESTA REZULTĀTS NAV IZMANTOJAMS TIESĀ UN NAV DERĪGS JURIDISKU JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI!

Anonīms paternitātes tests


T (tēvs)
M (māte)
B1 (bērns)
B2 (bērns)
B3 (bērns)
C (cita persona)
check