• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

  • Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Paternitātes - maternitātes noteikšana

Paternitātes/maternitātes testus veic gadījumos, kad ir nepieciešams noskaidrot bērna bioloģisko izcelsmi. 

Analīzes pamatā ir fakts, ka katrs cilvēks manto pusi savu DNS molekulu (hromosomu) no mātes, pusi – no tēva. Lai varētu noteikt bērna bioloģisko izcelsmi, tiek salīdzināti iespējamā tēva, bērna un mātes DNS molekulu profili. DNS profils (STR genotips) katram cilvēkam ir gandrīz unikāls, jo varbūtība, ka diviem vīriešiem, kuri nav asinsradinieki, būs identisks DNS profils, ir ārkārtīgi minimāla. Šo DNS profilu īpašību arī izmanto paternitātes testā, lai noteiktu bērna bioloģisko izcelsmi.

 

Paternitātes testa precizitāte ir tieši proporcionāla testējamo DNS rajonu (lokusu) skaitam. Vēl nesenā pagātnē Latvijā paternitātes testos tika salīdzināti DNS profili ar 10 DNS lokusiem. Šodien par vislabāko metodi paternitātes pierādīšanai tiek atzīts DNS profils, kurā vīrieša, bērna un mātes paraugos tiek salīdzināti ne mazāk kā 15 DNS lokusi. "GenEra" laboratorijā, jau otro gadu ,rezultāti tiek salīdzināti 24 lokusos.To, kurus lokusus analizēt, nosaka starptautiskas tiesu medicīnas institūcijas, tapēc mūsdienās gandrīz visas laboratorijas testē to pašu lokusu komplektu un rezultāti bieži ir savietojami.

 

SIA GenEra piedāvā paternitātes noteikšanu ar sistēmu AmpFlSTR® Identifiler Plus™, to izstrādājusi firma “Applied Biosystems” – atzīts līderis pasaulē DNS analīžu jomā. Šī sistēma dod iespēju analizēt 24 DNS lokusus.

 

Metode reģistrēta un sertificēta Veselības Statistikas un Medicīnas Tehnoloģiju aģentūrā, kods La/MoB 068 un ir akreditēta  atbilstoši LVS ISO 15189:2013 standarta prasībām.

Lai pieteiktos laboratorijas apmeklējumam un nodotu paraugu kāda testa veikšanai, lūdzu,

  • zvanīt: +371 26267833; +371 67425241
  • sūtīt informāciju, norādot veicamo analīzi, cilvēka, kam jāveic izmeklējums vārds un uzvārds, dzimšanas gads, vēlamais pieņemšanas datums, laiks un Jūsu tālruņa numurs uz e-pasta adresi info@genera.lv

ANONĪMA PATERNITĀTES DNS TESTA REZULTĀTS NAV IZMANTOJAMS TIESĀ UN NAV DERĪGS JURIDISKU JAUTĀJUMU RISINĀŠANAI!