• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Bioloģiskās radniecības noteikšanas testi

Laboratorijā "GenEra" ir iespējams veikt dažādus bioloģiskās radniecības noteikšanas testus. Paternitātes un maternitātes testi - gan anomīni, gan arī juridisku jautājumu risināšanai. Radniecības - māsu, brāļu, pusmāsu/brāļu, vecmāminu, vectētiņu, tantu un onkuļu testus piedāvājam veikt pie mums, taču šiem testiem nav juridiska spēka. Mēs esam vienīgā laboratorija, kas šo testu veikšanai izmanto Latvijas iedzīvotāju STR alēļu frekvences, tāpēc mūsu testa rezultāti ir visprecīzākie.

Informācija par paternitātes/maternitātes testu

Informācija par cita veida bioloģiskās radniecības testu