• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

NIPT “Panorama” pierāda savu augsto precizitāti jaunākajos pētījumos

NIPT jeb neinvazīvais prenatālais tests ir skrīninga tests, lai neinvazīvā veidā varētu noteikt iespējamās hromosomu anomālijas auglim. Testēšanas gaitā no mammas asinīm tiek izdalīta un pārbaudīta placentas brīvā DNS. Analīze – gluži kā parasta asins analīze no vēnas. Metodes, ar kurām var noteikt hromosomu anomālijas jeb aneiploīdijas, ir vairākas. Mūsu laboratorija piedāvā vienu no precīzākajiem un pasaulē atzītākajiem testiem – NIPT “Panorama”, kuru veic kompānija Natera ASV. Šo testu ir iespējams veikt arī dvīņu grūtniecības gadījumā!  

Nesen atkal publicēti jaunākie pētījumi, kuros testēti uz NIPT “Panorama” nosūtītie paraugi, pārbaudīta testa kvalitāte un precizitāte. Pētījumā tika analizēti paraugi no dvīņu grūtniecībām.

Vienā no pētījumiem tika mērīta NIPT testa precizitāte - vai reālā situācija atbilst testēšanas pārskatā norādītajam rezultātam uz zigocitāti (dvīņu grūtniecības testēšanas gadījumā - vienolas (identiskie) vai divu olšūnu dvīņi) , augļu dzimumiem un aneiploīdiju. Rezultāti bija visnotaļ iepriecinoši - zigocitāte testos tika pareizi noteikta 100% gadījumu – visos testētajos paraugos. Arī augļa dzimums abiem augļiem tika noteikts pareizi 100% gadījumu. Tāpat arī aneiploīdijas risks tika noteikts precīzi visos testētajos gadījumos.

Precīza un agrīna zigocitātes noteikšana ir ļoti noderīga un svarīga tieši ārstam, kas uzrauga grūtniecību, jo vienolas (monozigotiskie) dvīņi dzīvo vienā augļapvalkā un tiem mēdz būt pat viena placenta. Šādā gadījumā ir nepieciešama pastiprināta grūtniecības novērošana, jo pastāv daudz lielāki riski. NIPT “Panorama” ir vienīgais neinvazīvais tests, ar kuru var notiekt zigocitāti.

Pētījums apstiprina to, ka veikt NIPT testu ir noderīgi, ja ir aizdomas par noteiktām hromosomu anomālijām vienaugļu grūtniecībā, kā arī testu būtu ieteicams veikt dvīņu grūtniecībā jebkurā gadījumā, lai uzlabotu grūtniecības novērošanu.

Publikācijas dati parāda NIPT “Panorama” testa efektivitāti dvīņu grūtniecību skrīningam tāpat kā vienaugļu grūtniecībās. Izmantojot šo testu, zigocitātes noteikšana paaugstina anomāliju riska novērtējumu, salīdzinot ar parasto skrīningu. Tāpat testa rezultātus var saskaņot ar sonogrāfijas novērtējumu, kas ļauj grūtniecību vadošajam speciālistam optimizēt individualizētu prenatālu aprūpi.

Pētījuma avots: https://doi.org/10.3390/jcm8070937

Tāpat nesen veikti arī divi citi NIPT “Panorama” pētījumi, kuros pierādīta testa precizitāte.

NIPT "Panorama" precizitāte augsta riska grūtniecībās.

NIPT "Panorama" precizitāte dvīņu grūtniecībās. 

NIPT var veikt jau no pilnām 9 grūtniecības nedēļām. Nodot paraugu var SIA GenEra laboratorijā, mūsu partneriestādēs, kā arī jebkurā Centrālās laboratorijas filiālē. 

NIPT "Panorama" testa variācijas un cenas skatīt šeit