• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Nosūtījumi uz DNS testiem

GenEra laboratorija ir izstrādājusi un pacientu apkalpošanā izmanto 2 ārstu nosūtījumu veidlapu veidus:

1. "Nosūtījums SIA GenEra laboratorijai uz ambulatorajiem izmeklējumiem - DNS analīzēm" .

Nosūtījums absolūti nepieciešams, ja ārsts - speciālists, kuram noslēgts līgums ar NVD (Nacionālo veselības dienestu) nosūta pacientu uz NVD apmaksātiem DNS testiem laboratorijā "GenEra" no ārstniecības iestādes, kurai arī ir noslēgts līgums ar NVD.  

Nosūtījumā  rūpīgi jāaizpilda prasītās ailes:   

  •  nosūtījuma datums,
  • cik ilgi nosūtījums derīgs,
  • jānorāda, ka apmaksā NVD,
  • jānorāda prasītā informācija par pacientu un
  • pacientam arī jāparakstās, ka viņš piekrīt veikt nozīmēto DNS izmeklējumu, vēlas saņemt DNS testa rezultātu, piekrīt, ka DNS testa rezultāts tiek nosūtīts ārstam,
  • jānorāda pacienta diagnozes kods,
  • izmeklējuma iemesls,
  • jānorāda ārsta nosūtītāja un nosūtītājiestādes  prasītā informācija,
  • jānorāda veicamo DNS analīžu skaits, nosūtījuma 2. lappusē jāatzīmē, kurš DNS tests pacientam jāveic,
  • un ārstam - nosūtītājam ir jāparakstās.) 

Uz NVD apmaksātiem DNS testiem  var nosūtīt ārsts - speciālists: ģenētiķis, onkologs, onkologs - ķīmijterapeits, hematologs, bērnu hematoonkologs, hepatologs, endokrinologs, gastroenterologs, infektologs, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, imunologs, alergologs, neiroķiurgs, pediatrs, radiologs.

Uz  biežāk sastopamo trisomiju DNS testu (grūtniecības laikā  paraugs - augļūdens vai  horija bārskstiņas) var nosūtīt tikai ārsts - speciālists: ģenētiķis, ginekologs, dzemdību speciālists.

Ja pacients par kādu no GenEra piedāvātiem  DNS testiem  vēlas maksāt pats, nosūtījums nav obligātes, bet vēlams

2. Nosūtījums  SIA GenEra laboratorijai NIPT "Panorama" izmeklējumam

NIPT "Panorama" ir maksas pakalpojums. Nosūtījumu vēlams izmantot ārstiem, kuru paciente - grūtniece ir izvēlējusies veikt neinvazīvu NIPT "Panorama" izmeklējumu.

 

Nosūtījums SIA GenEra laboratorijai uz ambulatorajiem izmeklējumiem - DNS analīzēm

Nosūtījums  SIA GenEra laboratorijai NIPT "Panorama" izmeklējumam