• Akreditēta klīniski diagnostiskā laboratorija

Cistiskās fibrozes galvenās mutācijas analīze

CFTR gēna biežākās mutācijas testēšana

Kas ir Cistiskā fibroze?

Cistiskā fibroze ir heterogēna slimība, kuru izraisa mutācijas CFTR gēnā. Šajā gēnā ir aprakstītas vairāk nekā 1800 dažādas mutācijas, kas izraisa dažādus klīniskos simptomus. Biežākā no šīm mutācijām ir t.s. delta F508 (DF508, rs113993960, NM_000492.3(CFTR):c.1521_1523delCTT (p.Phe508delPhe). Klasiskā cistiskā fibroze parasti attīstās gadījumā, kad genomā atrodamas vismaz divas patogēnas mutācijas dažādās hromosomās, vai arī viena homozigota mutācija. Aptuveni 70% cistiskās fibrozes pacientu ir delta F508 homozigoti. Klasiskā cistiskā fibroze var manifestēties kā hroniska plaušu un sīnusu bakteriāla infekcija, eksokrīnā pankreasa nepietiekamība, hepatobiliāra slimība, vas deferens iztrūkums vīriešiem (obstruktīva azoospermija), palielināts hlorīdu daudzums sviedros. Ja genotips satur vienu patogēnu un vienu mazāk patogēnu mutāciju, vai mazāk patogēnu mutāciju homozigotā stāvoklī, tad klīniskā simptomātika var nebūt tik izteikta, slimība var skart vienu vai dažus orgānus.

Sastopamības biežums: 1:2500, nēsātāji – 1:75

Iedzimtības tips: autosomāli recesīvs

Testēšanas mērķis: Noteikt biežākās CFTR gēna mutācijas (DF508) klātbūtni genomā pacientiem ar klīniski pamatotām aizdomām par cistisko fibrozi vai ar CFTR saistītu patoloģiju, vai arī testēšana var tikt veikta nēsātāja statusa noteikšanai.

Testa rezultātu interpretācija:

  • Delta F508 homozigots: apstiprināta cistiskās fibrozes diagnoze

  • Delta F508 heterozigots: apstiprināta mutācijas nēsāšana. Ja pacientam ir atbilstoša klīniskā aina, ieteicama visa CFTR gēna analīze, lai noteiktu kompaunda heterozigocitāti.

  • Delta F508 mutācija nav atrasta – cistiskās fibrozes diagnoze vai mutācijas nēsāšana nav apstiprināta. Ja pacientam ir atbilstoša klīniskā aina, ieteicama visa CFTR gēna analīze, lai atrastu citas iespējamās patogēnās mutācijas.

Ieteikumi pozitīva rezultāta gadījumā

Gadījumos, kad pacientam atklāta testējamā mutācija, rekomendējam vērsties pie ārsta - pulmonologa, gastroenterologa vai urologa, atkarībā no klīniskās simptomātikas. Tāpat ģimenei būtu ieteicama ārsta – ģenētiķa konsultācija, lai noteiktu slimības riskus ģimenes locekļiem un vajadzības gadījumā veiktu mutācijas nēsātāja statusa noteikšanu.

Mutācijas testēšanas metode: DNS izdalīšana, PCR, mutāciju saturošā CFTR gēna reģiona Sangera sekvenēšana.

Piebilde:

  • Šis tests nosaka tikai un vienīgi delta F508 (DF508) mutāciju, un neizslēdz citu patogēnu mutāciju klātbūtni testētajā genomā.

  • Retos gadījumos iespējams viltus negatīvs rezultāts - sakarā ar mutāciju iespējamību oligonukleotīdu (PCR praimeru) piesaistes vietā.

Lai pieteiktos laboratorijas apmeklējumam un nodotu paraugu kāda testa veikšanai, lūdzu:

  • zvanīt: +371 67425241; +371 26267833
  • sūtīt uz : info@genera.lv informāciju, norādot veicamo analīzi, cilvēka, kam jāveic izmeklējums, vārdu un uzvārdu, dzimšanas gadu, vēlamo laboratorijas "GenEra" apmeklējuma datumu, laiku un Jūsu tālruņa numuru.